Zorg

Collectief overlegorgaan

Centrum Ganspoel organiseert collectief inspraak. Dit gebeurt via het collectief overlegorgaan, ook wel de gebruikersraad genoemd. Het bestaat uit gebruikers of hun vertegenwoordigers die de belangen van de gebruikers bewaken en verdedigen. Zij kunnen vragen stellen en adviezen geven aan de directie. Voor belangrijke wijzigingen, zoals de invoering en opvolging van woon- en leefkosten, is overleg met het collectief overlegorgaan verplicht.

We streven ernaar om een vertegenwoordiging vanuit alle leefgroepen rond de tafel te krijgen.

Download hier de informatiebrochure.