Onderwijs

Schoolraden

De schoolraad bestaat uit personeel van BuBaO Centrum Ganspoel, vertegenwoordigers van de lokale gemeenschap en ouders.

De schoolraad geeft advies over de algemene organisatie en werking van de school.

De schoolraad geeft advies over onderwerpen die betrekking hebben tot de algemene organisatie en de werking van de school.

Advies over de algemene organisatie, de werking van de school, het schoolreglement, het lestijdenpakket,…

Deze raad heeft overlegbevoegdheid over schoolgerelateerde zaken zoals aanpassingen aan het schoolreglement, het lestijdenpakket, enzovoort.

De schoolraad overlegt samen over aanpassingen aan het lestijdenpakket.