Expertise

Specifieke expertise

We geloven in de opbouw van expertise vanuit een interdisciplinaire aanpak. Disciplines uit de rechtstreekse zorg en ondersteunende diensten werken op een interdisciplinaire manier samen en bouwen op die manier hun kennis en expertise verder uit.

“Smeerbaar beleg?!”, een resultaat van interdisciplinair samenwerken.

Een aanzienlijk deel van onze bewoners hebben nood aan veilige en comfortabele voeding. Ook bij sommige soorten beleg is er kans op verslikken en daardoor hadden deze bewoners maar een beperkte keuze. 

Disciplines in de rechtstreekse zorg en onderwijs

 • Begeleiders mobiele en ambulante dienst
 • Begeleiders leefgroep en dagactiviteiten
 • Leerkrachten en ondersteuners
 • Orthopedagogen
 • Sociale dienst
 • Medische dienst
 • Therapeuten
  • Kinesitherapie
  • Logopedie
  • Ergotherapie
  • Muziektherapie

Disciplines binnen de ondersteunende diensten aan de zorg

 • Technische dienst
 • Keuken
 • Naai- en linnenkamer en onderhoud

Download hier binnenkort één van de informatiebrochures.