Onderwijs

Scholengemeenschap Kruispunt

BuBaO Centrum Ganspoel behoort tot Scholengemeenschap Kruispunt

Aan de hand van deze samenwerking willen we een samenwerkingsverband realiseren met als doel zo goed mogelijk onderwijs voor alle leerlingen organiseren en zo elk kind de kans geven om beter te kunnen leren. 

Wij bieden onderwijs volledig op maat van elk kind.

We creëren een leergemeenschap, een ontmoetingsplaats voor onderwijsprofessionals waar leren en inspireren centraal staan.

De organisatie en de werking van deze scholengemeenschap staat dus in functie van het leren van elke leerling en van elke medewerker. Dit doen we door een professionele leergemeenschap te creëren, een ontmoetingsplaats voor onderwijsprofessionals (i.c. directies, schoolbesturen, personeelsleden…) waar men:

  • met elkaar leert (bv. nieuwe info, regelgeving, onderwijsvernieuwingen…)
  • van elkaar leert (gelijke partners, iedereen heeft iets te bieden)
  • elkaar inspireert (blik verruimen, nieuwe ideeën opsteken, …)

met als gezamenlijke ambitie de kwaliteit van onderwijs en opvoeding in de aangesloten scholen te ondersteunen en te optimaliseren. 

Scholengemeenschap Kruispunt

BuBaO Centrum Ganspoel behoort tot Scholengemeenschap Kruispunt.

Scholengemeenschap Kruispunt
Van Bladelstraat 28
3020 Herent