Expertise

Expertise in de kijker

In Centrum Ganspoel gaan expertise en kwaliteit hand in hand. Met een grote deskundigheid zetten we ons iedere dag in om kinderen, jongeren en volwassenen met visuele en/of meervoudige beperkingen en hun omgeving ondersteuning, onderwijs en zorg aan te bieden. Wij delen deze handicapspecifieke kennis en expertise via outreach, adviesvragen, cursussen, studiedagen of studiebezoeken. Indien gewenst bekijken we of een vorming op maat mogelijk is.

Visuele of visueel meervoudige beperkingen

Al bijna 100 jaar richten wij ons op onderwijs, begeleiding en zorg voor personen met een visuele of visueel meervoudige beperking. Als pioniers op vlak van visuele beperkingen vinden we het belangrijk om onze kern-expertise continu verder uit te bouwen met voldoende ruimte voor nieuwe ideeën, modernisering en digitalisering. 

Samen op zoek gaan naar de juiste hulpmiddelen op maat is steeds een uitdaging!

Samen op zoek gaan naar de juiste hulpmiddelen op maat is steeds een uitdaging!
 

Meervoudige beperkingen

De groep van personen met een meervoudige beperking is erg divers. Bij deze personen is er meestal sprake van motorische en cognitieve problemen, maar vaak zijn er ook sensorische stoornissen en medische complexe problemen. Vanuit onze kern-expertise hebben we doorheen de jaren, een diepgaande kennis uitgebouwd in begeleiding van personen met ernstig meervoudige beperkingen. 

Autismespectrumstoornis en visuele beperkingen

Kinderen en volwassenen met een visuele beperking in combinatie met een autismespectrumstoornis hebben de laatste jaren onze specifieke aandacht getrokken. We ontwikkelden een model van sensorische beeldvorming waarbij we in detail kijken naar prikkelverwerking. Deze kijkwijzer helpt ons om een prikkelvriendelijke leer- en leefomgeving te creëren.