Onderwijs

Type 2

Wanneer schoollopen voor een kind met een (ernstig) verstandelijke beperking en mogelijks een bijkomende problematiek geen evidentie is, kan het kind terecht in het buitengewoon onderwijs, type 2.

Leerkracht speelt gitaar voor de leerlingen.

Ontwikkelen in een sfeer van veiligheid en geborgenheid

Voor kinderen met een verstandelijke beperking is het belangrijk dat de schoolomgeving aangepast is aan hun specifieke noden.  We zorgen voor een sfeer van veiligheid, geborgenheid, het gevoel aanvaard te zijn. Daarnaast zijn verduidelijking, begrenzing en stimulatie belangrijke uitgangspunten. 
 

Opdat kinderen met een verstandelijke beperking de wereld rondom zich goed zouden begrijpen, is het opdoen van en betekenis geven aan ‘ervaringen’ belangrijk.  Het gericht stimuleren van functionele, sociaal-communicatieve vaardigheden en vaardigheden m.b.t. vrije tijd zijn belangrijke doelstellingen. 

Jongen geeft high five aan leerkracht.

Een afwisseling tussen activiteiten in groep en een   individuele benadering met nabijheid van begeleiders ondersteunt hun ontwikkelingsproces. Leren en zich ontwikkelen kan pas als het kind zich goed voelt op school en – in de eerste plaats – de klasgroep.

Ontwikkelingsgericht werken via aangepaste onderwijsvormen

Onze teams  zijn ervaren in het ontwikkelingsgericht werken met kinderen met een matig en ernstig verstandelijke beperking. 
Een belangrijk didactisch uitgangspunt is oog hebben voor de specifieke manier waarop informatie opgenomen en verwerkt wordt en dit in relatie tot de eigen manier van communiceren. 
Aangepaste onderwijsvormen en aandacht voor fysiek en emotioneel welbevinden verhogen de betrokkenheid en het leervermogen van het kind.
 

Jongen speelt gezelschapsspel met aangepast materiaal

Voldoende afwisseling tussen activiteiten in groep en een  individuele benadering met nabijheid van begeleiders is de sleutel tot succes! 

Bekijk ook even

Inschrijven voor buitengewoon basisonderwijs

Vormt BuBaO Centrum Ganspoel een perfecte match voor jouw zoon of dochter? Bekijk dan snel hoe je kan inschrijven voor type 2 en 9.

Lees meer