Onderwijs

Rapporten en oudercontacten

Tweemaal per schooljaar informeren we de ouders over de vorderingen van hun kind aan de hand van een rapport.

Wij geloven namelijk stellig dat een kwalitatief sterke en brede evaluatie voor kostbare inzichten zorgt. We bespreken het rapport steeds tijdens een individueel oudercontact, waar uitgebreid ruimte is voor betekenisvolle feedback en voor het formuleren van nieuwe doelstellingen.

Het rapport wordt besproken tijdens een individueel oudercontact.

 Een kwalitatief sterke en brede evaluatie met de ouders zorgt voor kostbare inzichten.