Zorg

Leefgroepwerking

Binnen de leefgroepwerking van het multifunctioneel centrum bieden we warme zorg en ondersteuning op maat aan kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar met een visuele en/of meervoudige beperking.

Zorg en ondersteuning op maat

De leefgroep is een veilige uitvalsbasis waar aandacht is voor ontwikkelingsstimulering op maat, met oog voor het emotioneel welzijn en de draagkracht van het kind. Hier kunnen kinderen en jongeren terecht voor dagopvang en/of verblijf. De dagopvang kan zowel schoolaanvullend als schoolvervangend zijn. 

In de leefgroepen op de centrale en decentrale campussen van Centrum Ganspoel creëren we een visueel optimale leefomgeving. Binnen de leefgroep worden de kinderen en jongeren ondersteund door een professioneel interdisciplinair team van begeleiders. De kinderen die verblijven  hebben elk hun eigen slaapkamer. 
 

Binnen de groep kinderen en jongeren herkennen we gelijkaardige zorgnoden. De volgende 3 clusters met elk hun eigen hoofdaccent helpen ons bij de samenstelling van de leefgroepen. 

Cluster met focus op zorg

Binnen deze leefgroepen ligt de nadruk op aangepaste zorg en dit op tempo van de kinderen en jongeren. Dit gebeurt binnen een sfeer van vertrouwen, geborgenheid, veiligheid, affectie en herkenbaarheid.  

Een juiste balans vinden tussen stimuleren en comfort bieden, van 
presteren naar genieten.
 

Cluster met focus op veiligheid, structuur en voorspelbaarheid

Binnen deze leefgroepen ligt de nadruk op het creëren van veiligheid en vertrouwdheid door voorspelbaarheid en structuur te bieden aan de kinderen en jongeren.  Hierbij is er extra aandacht voor continuïteit in aanbod, omkadering en aangepaste infrastructuur waar nodig.

“Want kiezen is verliezen!”, ondersteuning bij het invullen van vrije tijd. 

Na een intensieve dag op school hebben de jongeren van Klokhuis  nood aan ontlading. We ondersteunen hen in het leren invullen van vrije tijd op een zinvolle manier. Dit is voor iedereen anders, we gaan samen met de jongere op zoek naar dingen die hij of zij leuk vindt. 

Cluster met focus op ontwikkeling en leren

Binnen deze leefgroepen ligt de nadruk op het stapsgewijs voorbereiden op een zo zelfstandig mogelijk leven. Zo wordt er gewerkt aan:

  • bevorderen van zelfredzaamheid
  • zelfstandig invullen van vrije tijd
  • ondersteunen van seksualiteit, relaties en weerbaarheid
  • inzetten op gebruik van (technologische) hulpmiddelen

We bieden de nodige ondersteuning en aanmoediging om dingen te leren voor de toekomst.
 

Bekijk ook even

Kan de leefgroepwerking iets betekenen voor jou?

Lees meer

Informatiebrochure MFC

In de informatiebrochure van Centrum Ganspoel kan je meer informatie vinden over het MFC.

Lees meer