Onderwijs

Type 6

Wanneer schoollopen voor een kind met een visuele beperking en mogelijks een bijkomende problematiek geen evidentie is, kan het kind terecht in het buitengewoon onderwijs, type 6.

Kind voelt aan materiaal dat voorzien is van tactiele input.

Ervaringsgericht en handelend leren staat centraal

Voor blinde en slechtziende kinderen is het belangrijk dat de schoolomgeving aangepast is aan hun specifieke noden.  Wij zorgen voor een veilige en voorspelbare leeromgeving. Verduidelijking, begrenzing en stimulatie zijn belangrijk. Aangepaste onderwijsvormen, methoden en het werken met specifieke hulpmiddelen dragen hiertoe bij. Deze aanpassingen verhogen het welbevinden en dus het leervermogen van het kind.

Blinde jongen voelt aan tactiele wereldbol.

Opdat blinde en slechtziende kinderen beter kunnen begrijpen en onthouden wat in de klas wordt aangebracht, wordt binnen de didactische aanpak het ervaringsgericht en handelend leren centraal gesteld. Omdat leren uit imitatie vaak moeilijker verloopt, hebben we extra aandacht voor het aanleren van sociale vaardigheden en het welbevinden.

Vaardigheden die de zelfredzaamheid en zelfstandigheid verhogen, worden expliciet aangeleerd want omgaan met een visuele beperking en de impact ervan op het dagdagelijks leven vraagt extra ondersteuning.
Het belang van oriëntatie en mobiliteitstraining verliezen we hierbij niet uit het oog. Er worden extra bewegingsmomenten aangeboden in functie van bewust worden van eigen lichaam en lichaamsgrenzen, leren bewegen, soepel bewegen en veilig bewegen.

Blinde jongen wandelt met witte stok door het park.

Aandacht voor een optimaal visueel comfort

Onze teams  hebben kennis en know-how van een visuele problematiek en de gevolgen hiervan op het (schools)functioneren, met bijzondere aandacht voor de visuele prikkelverwerking en het effect hiervan op de andere zintuigen. 
De  leer- en leefomgeving en het didactisch materiaal worden aangepast met bijzondere aandacht voor een optimaal visueel comfort en het aanbieden van een prikkelaanbod op maat. 
 

Slechtziende jongen werkt aan computer met aangepast toetsenbord.

Doorgedreven kennis en know-how van een visuele problematiek en de gevolgen ervan op de ontwikkeling is onze grootste troef.