Onderwijs

Permanent onderwijs aan huis

Voor kinderen met een broze gezondheid of een complexere problematiek is les volgen op school vaak geen evidentie, voor hen organiseren wij permanent onderwijs aan huis.

Leerlingen vanaf 5 jaar

BuBaO Centrum Ganspoel voorziet ook permanent onderwijs aan huis voor leerlingen vanaf 5 jaar. Een kind heeft recht op permanent onderwijs aan huis als hij/zij niet naar school kan door een beperking, maar wel onderwijsbegeleiding aankan. Ook hier kan de school rekenen op 4 extra lestijden per week om onderwijs aan huis (of voorziening) te organiseren. 

BuBaO Centrum Ganspoel biedt ook permanent onderwijs aan huis.

Permanent onderwijs aan huis voor leerlingen vanaf 5 jaar. 

Onderwijs aan huis aanvragen

Als ouder kan je permanent onderwijs aan huis aanvragen bij het Zorgpunt Onderwijsinspectie. Indien de inspectie beslist dat POAH aangewezen is, duiden ze een school voor buitengewoon onderwijs aan die zal instaan voor het onderwijs aan huis. Doorgaans is dit de dichtstbijzijnde school, rekening houdend met de vrije schoolkeuze van de ouders. 

Tijdens het onderwijs aan huis wordt er steeds rekening gehouden met de specifieke noden van het kind.

In overleg met de ouders, en indien van toepassing de voorziening, bepalen wij het onderwijsaanbod, het tijdstip en de duur van de lessen. Hierbij houden we steeds rekening met de beperkingen die de arts oplegt. 

Contacteer de directie van Centrum Ganspoel via katrien.strauven@ganspoel.be, wij beantwoorden graag jouw vragen.