Onderwijs

Buitengewoon secundair onderwijs

Het Koninklijk Instituut Woluwe (KI Woluwe) organiseert in samenwerking met Centrum Ganspoel buitengewoon secundair onderwijs voor jongeren met een visuele handicap.

De secundaire school biedt een individueel leertraject op maat aan, rekening houdend met de mogelijkheden en de beperkingen van de leerling. 

Campus in Ganspoel

Op de campus in Ganspoel (campus Huldenberg) bieden we opleidingsvorm 1 (OV1) aan op maat van jongeren met een visuele meervoudige beperking. Hier bereiden we hen voor op een toekomst in een beschermd leefmilieu waar ondersteuning voorzien is. Dit doen we in nauwe samenwerking met het multifunctioneel centrum van Centrum Ganspoel.

Campus in Woluwe

Op de campus in Woluwe bieden we opleidingsvorm 1 (OV1) en opleidingsvorm 4 (OV4) aan jongeren met een visuele beperking (type 6) en aan jongeren met een autismespectrumstoornis (type 9). De OV1 in deze afdeling is gericht op het voorbereiden van een mogelijke overstap naar de OV4.

Ontdek meer informatie over het buitengewoon secundair onderwijs van KI Woluwe en het specifieke onderwijsaanbod op hun website.

Stuur dan een e-mail naar buso.ganspoel@kiwoluwe.be. Het schoolteam van Koninklijk Instuut Woluwe zal je inlichten over de inschrijvingsprocedure.

In BuBaO Centrum Ganspoel kunnen kinderen met een visuele beperking of een meervoudige visuele beperking onderwijs volgen.