Zorg

Leefgroepwerking

Binnen de volwassenwerking van Centrum Ganspoel bieden we warme zorg en ondersteuning op maat aan personen met een visueel meervoudige of meervoudige beperking en dit doorheen hun hele volwassen leven.

Zorg en ondersteuning op maat

De leefgroep is een veilige plek waar de bewoners ondersteund worden door een professioneel interdisciplinair team van begeleiders die zorg op maat bieden. Binnen de leefgroepwerking wordt zowel woon- als dagondersteuning geboden.

We bieden woonondersteuning in meerdere woningen op de centrale campus en in een duo-woning in het centrum van Huldenberg. De indeling van de leefgroepen is gebaseerd op de ondersteuningsvraag van de bewoners.

We streven ernaar om binnen de groepssamenstelling zoveel mogelijk continuïteit te bewaren. De dagondersteuning wordt overkoepelend georganiseerd op maat van de individuele noden. 

Er is een ruim en gevarieerd aanbod van activiteiten, eenvoudige arbeidsgerichte taken:

  • ateliers
  • bewegingsactiviteiten
  • muziek
  • basale activiteiten
  • vormingsactiviteiten

Bij al deze activiteiten bekijken we op welke manier deze op een inclusieve manier kunnen gebeuren. We werken actief samen met partners, vrijwilligers en de lokale gemeenschap. 

Binnen de groep volwassenen herkennen we personen met gelijkaardige zorgnoden. De volgende 3 clusters met elk hun hoofdaccent helpen ons bij de samenstelling van de leefgroepen.

3 clusters

De wereld wordt begrijpelijker wanneer we inzetten op omgevingsaanpassingen en het aanleren van de nodige vaardigheden.

Voor de bewoonsters van huis 12 is de maaltijd een belangrijk onderdeel van hun dag. Ze houden van lekker eten, een mooi gedekte tafel, een fijne sfeer … 

Met 12 volwassenen samenwonen onder één dak, kan soms wel eens pittig zijn. We vinden het belangrijk om de vinger aan de pols te houden. We weten graag wat er leeft onder de mensen, wat vinden ze leuk, waar hebben ze nood aan? We zetten graag hun mening en beleving in de kijker! 

Bekijk ook even

Kan de leefgroepwerking iets betekenen voor jou?

Lees meer

Informatiebrochure volwassenwerking

de informatiebrochure van Centrum Ganspoel kan je meer informatie vinden over de volwassenwerking.

Lees meer