Zorg

Ouders als belangrijke partner

Ouders kennen hun kind het best en hebben een unieke relatie met hun kind. Daarom beschouwen we hen als belangrijkste partner bij het interdisciplinair overleg rond hun kind. Hun inzichten vormen naast de deskundigheid van de medewerkers de basis van het ondersteuningsaanbod op maat. Vanaf de aanmelding en doorheen het verblijf in het centrum, is de maatschappelijk werker het aanspreekpunt voor ouders indien nodig.

Informele contacten

Wij vinden een goede communicatie met de ouders enorm belangrijk. We zoeken samen hoe we dit ook op een informele manier kunnen doen. Daarom zijn er regelmatig contactmomenten via telefoon, brief of e-mail en het heen- en weerschriftje. Wij zijn steeds bereikbaar voor vragen of bezorgdheden van ouders.

"Diezelfde middag kregen we al een mail van de kinesist!”, sterke teamwerking over alle niveaus heen. 

Toen Marte op haar 7 jaar instapte in BuBaO Centrum Ganspoel was ze al toe aan haar derde school. Wij maakten als ouders die eerste september al meteen kennis met de efficiënte manier van overleg tussen alle teamleden. 

Interdisciplinair overleg

Op regelmatige basis komen we ook formeel samen met het interdisciplinair team om het individuele handelingsplan te bespreken.