Zorg

Warme zorg op maat

In Centrum Ganspoel vinden we een deskundige en actuele zorg op maat belangrijk. Kwaliteit is één van onze kernwaarden. De ondersteuning biedt een antwoord op de behoeften en de verwachtingen van de persoon, zijn omgeving en de maatschappij. We doen dit vanuit een grote betrokkenheid, waardering en respect. Samen zijn we verantwoordelijk voor de ontwikkeling, het welbevinden en de kwaliteit van leven van elk kind, elke jongere en volwassene binnen Centrum Ganspoel.

Wij bieden deze ondersteuning aan kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele en/of meervoudige beperking en dit op de voor hen meest aangewezen plek. Centrum Ganspoel biedt warme zorg op maat binnen de (thuis)context, op de centrale campus in Huldenberg of de decentrale sites in Huldenberg en Tervuren. 

Kwaliteit is één van onze kernwaarden!

Visuele beperkingen

Slechtziend of blind zijn heeft een grote impact op de ontwikkeling en het leven van een persoon. Iedereen  is uniek en elke visuele beperking is dat ook. Met onze kennis over en ervaring met oogaandoeningen, cerebrale visuele inperking en oog-motorische problemen bieden we telkens een aanbod op maat van elke persoon.  

Iedereen is uniek en elke visuele beperking is dat ook.

Visueel meervoudige beperkingen

Vaak gaat een visuele beperking gepaard met andere beperkingen (motorische beperking, ontwikkelingsvertraging of mentale beperking, autismespectrumstoornis ...). Ook dan beschikken wij over de nodige expertise om ondersteuning en zorg te bieden.

Meervoudige beperkingen

Onze jarenlange ervaring in het ondersteunen van personen met visueel meervoudige beperkingen geeft ons de nodige expertise om een antwoord te bieden op (medisch) complexere ondersteuningsvragen van personen met meervoudige beperkingen. 

‘Wat als de insteekplaats van zijn PEG-sonde toch ontstoken raakt?!’, een zoon met een meervoudige beperking. 

We laten Xander elke keer weer vol vertrouwen achter. De dagelijkse telefoontjes, die jullie uitgebreid beantwoorden, geven ons een extra goed gevoel en houden ons op de hoogte hoe het met onze zoon gaat.