Expertise

Internationale samenwerking

ICEVI-Europe

Centrum Ganspoel is actief lid van ICEVI-Europe (International Council for Education and Rehabilitation of People with Visual Impairment) We nemen deel aan de ICEVI-Europe congressen als deelnemer of spreker. Het laatste ICEVI-Europe congres werd in België georganiseerd. Dit was een samenwerking tussen De Kade, Blindenzorg Licht en Liefde en Centrum Ganspoel. 

Ontdek meer informatie over ICEVI-Europe op hun website.

Braille-autoriteit

Als convenanthouder in de braille-autoriteit werkt Centrum Ganspoel samen met verschillende partners in Nederland en Vlaanderen die betrokken zijn bij het lezen, produceren en onderwijzen van braille. 

De belangrijkste doelstellingen zijn

  • Het ontwikkelen en vastleggen van de braillestandaarden.
  • Het uitbrengen van een braillekeurmerk met een bijbehorende kwaliteitsmonitor.
  • Het verspreiden van de kennis over en van het brailleschrift in al zijn aspecten.
  • Het waarborgen van de betrokkenheid van de braillegebruikers.

Ontdek meer informatie over de braille-autoriteit op hun website.