Zorg

Mobiele en ambulante begeleiding

Als mobiele en ambulante begeleidingsdienst bieden we zorg op maat in de thuissituatie en het netwerk van baby’s, kinderen en jongeren met (een vermoeden van) visuele of visueel meervoudige beperking.

Individuele begeleiding

Bij deze vorm van begeleiding komt er een vaste begeleider regelmatig aan huis, in de kinderopvang of in het ruimere netwerk. We luisteren naar vragen en samen zoeken we naar antwoorden om de baby, het kind of de jongere optimale ontwikkelingskansen te geven. 

Te horen krijgen dat je kind een beperking heeft, kan onzekerheid en verdriet met mee zich meebrengen.  We luisteren naar hoe ouders zich voelen, daarnaast besteden we ook aandacht aan broers en zussen. Hoe vaak, hoe intensief of hoe lang de begeleiding  is, is voor iedereen anders. We werken hiervoor samen met de mensen die voor het kind of de jongere belangrijk zijn. In elke ontwikkelingsfase van een kind is het belangrijk om de juiste accenten te leggen.  Het team van mobiele en ambulante begeleiders is daarom opgedeeld in een team – 6 jaar en + 6 jaar.

Groepsbegeleiding

We nodigen ouders uit op ouderbijeenkomsten om samen informatie op te doen en ervaringen uit te wisselen. Voor kinderen en jongeren organiseren we groepsactiviteiten rond sociale vaardigheden. Voor  kinderen en jongeren met een cerebraal visuele inperking organiseren we een zomerkamp. 

GIO

Globaal individuele ondersteuning helpt jonge kinderen tot 7 jaar met een beperking bij de overstap naar de kinderopvang of het gewoon (kleuter)onderwijs. Dit gebeurt in samenwerking met ouders en andere betrokken partners. GIO is kosteloos voor het kind en de betrokken kinderopvang of school.

Ontwikkelingsonderzoek

Bij kinderen met visuele of visueel meervoudige beperking waarbij standaard ontwikkelingsonderzoek niet evident is, kunnen we aangepast ontwikkelingsonderzoek aanbieden. Een orthopedagoog of psycholoog voert een IQ-onderzoek of gedetailleerde ontwikkelingsobservatie uit. Bij de afname houden we rekening met de visuele beperking en de gevolgen daarvan door gebruik te maken van aangepast materiaal, de testsituatie visueel te optimaliseren en de resultaten kwalitatief te bekijken. Kinderen en jongeren tot 18 jaar kunnen bij ons terecht.

Werkingsgebied

Ons werkingsgebied strekt zich uit over Vlaams-Brabant, Brussel, Antwerpen, Limburg en een deel van Oost-Vlaanderen. 

Bekijk ook even

Kan mobiel en ambulante begeleiding iets betekenen voor jou?

Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Lees meer

Informatiebrochure mobiele en ambulante begeleiding en GIO

In de informatiebrochure van Centrum Ganspoel kan je meer informatie vinden over mobiele en ambulante begeleiding en GIO.

Lees meer