Steun ons

Giften

Centrum Ganspoel is erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Deze subsidiëring laat weinig ruimte voor extra initiatieven naast de normale werking. Deze extra’s zorgen mee voor een kwaliteitsvol leven. Denk maar aan de snoezelruimtes, de speeltuigen in het park, het therapeutisch bad, aangepaste communicatieapparatuur, …

Eenmalig of structureel, klein of groot, elke gift maakt een verschil. Voor giften van minstens 40 euro per kalenderjaar, ontvang je een attest waarmee je 45% belastingvermindering op het geschonken bedrag kan genieten. Het bedrag van 40 euro mag ook in meerdere stortingen gebeuren.

Eenmalig of structureel, klein of groot, elke gift maakt een verschil.

Alle giften kunnen gestort worden op het rekeningnummer van Centrum Ganspoel: BE23 2300 0334 3991 (voor buitenlandse betalingen: BIC GEBABEBB).