Expertise

Publicaties en materiaal

Vanuit onze pioniersfunctie op vlak van het op maat begeleiden van personen met een visuele beperking kwamen een aantal interessante publicaties en materialen op de markt. Hieronder vind je de lijst van boeken, brochures en specifieke hulpmiddelen die je bij ons kan bestellen.

Boeken

  • Kinderen met cerebrale visuele inperking (CVI) – Joke Luyten – prijs 
  • Begeleiding van slechtziende kleuters in de gewone school - Leo Delaet – prijs
  • Begeleiding van kleuters met CVI - Centrum Ganspoel – prijs
  • Weet je wat ik heb? CVI - Centrum Ganspoel – prijs
  • Vooruitzichten. Inspiraties voor en door mensen met een visuele beperking - samenwerking tussen St. Rafaël Gent, Spermalie, Vlaamsoogpunt, Centrum Ganspoel, de Kade, Blindenzorg Licht en Liefde en de Markgrave. – prijs
     

Aangepaste hulpmiddelen

Visueel vereenvoudigde meetlat 

  • prijs 2,50 euro

Visueel vereenvoudigde geodriehoek

  • groot: prijs 5 euro
  • klein: prijs 3,50 euro