Onderwijs

Dialoog met de ouders

In BuBaO Centrum Ganspoel heerst een grote overlegcultuur. Wij vinden een goede communicatie met de ouders van onze leerlingen dan ook enorm belangrijk. Daarom geven wij hen wekelijks een update over het reilen en zeilen in de klas.

Daarnaast gaan we ook de dialoog aan tijdens de oudercontacten en het interdisciplinair overleg, want de ouders kennen nu eenmaal hun kind het best. We moedigen hen aan om zelf vragen en bedenkingen te formuleren over de zorgvragen en doelstellingen van het individueel handelingsplan. Daarbij hebben we steeds één doel voor ogen: de optimale ontplooiing van hun kind. 

Bij Centrum Ganspoel hebben we één doel voor ogen: de optimale ontplooiing van onze leerlingen.

Het interdisciplinair team van Centrum Ganspoel bepaalt de inhoud van de klasprogramma

De concrete inhoud van de klasprogramma’s en de therapieën worden samengesteld door een interdisciplinair team. Hier staat een optimale wisselwerking tussen de school en het multifunctioneel centrum van Centrum Ganspoel centraal. 

We moedigen trouwens ook onze leerlingen aan om hun stem te laten horen. We willen namelijk mét hen praten, en niet over hen. 

Het kind maakt samen met zijn begeleidster een mooie kralenketting.

Wij staan je graag te woord over de verschillende leerprogramma’s die onze school aanbiedt.