Onderwijs

Type 9

Wanneer schoollopen voor een kind met autisme (zonder verstandelijke beperking) geen evidentie is, kan het kind terecht in het buitengewoon onderwijs, type 9.

Balans tussen opdoen van kennis en het aanleren van vaardigheden

Type 9 onderwijs is er voor kinderen met een autismespectrumstoornis die geen verstandelijke beperking hebben en ondanks begeleiding niet in het gewoon onderwijs terecht kunnen. Het is belangrijk dat er voldoende  balans is tussen het opdoen van kennis en het aanleren van vaardigheden vertrekkende vanuit hun talenten en mogelijkheden en het creëren van een autismevriendelijke leer- en leefomgeving. Op die manier werken we aan hun (zelf)vertrouwen en bieden we handvaten om weerbaar in het leven te staan. 

Jongen werkt aan oefening rond kloklezen.

Kinderen krijgen les op hun eigen niveau en volgens hun eigen leertempo. De mogelijkheid tot het  behalen van een getuigschrift basisonderwijs is hierbij het inhoudelijk kompas. Voor kinderen met ASS is het belangrijk dat er voldoende ingezet wordt op integratie van informatie en op flexibiliteit in het toepassen en gebruiken van het geleerde. Door dit te leren kunnen zij zelfstandiger functioneren, hun zelfrespect en het respect uit de omgeving stijgt. Het denken in kleine stapjes is essentieel in elk aanleerproces. 

Elke dag wordt er van kinderen met ASS verwacht dat zij in groep leven en zich houden aan gemaakte afspraken en omgangsregels. Omdat dit niet vanzelfsprekend is,  zetten we expliciet in op basisrust en op sociaal communicatieve vaardigheden. Basisrust bereik je door uitdagingen en mogelijkheden in evenwicht te brengen. Daarom creëren we een warme gestructureerde omgeving waarin kinderen zichzelf leren kennen, in vertrouwen groeien en leren omgaan met een wereld die niet altijd aangepast is aan hun noden. 

Meisje leest een verhaal op de iPad.
Jongen houdt de handen voor de ogen.

Op zoek naar de onderliggende oorzaken van een probleem

Kinderen met een autismespectrumstoornis dagen hun omgeving uit om verder te kijken dan hun soms moeilijker leesbaar gedrag. Vanuit het principe van ‘ijsbergdenken’   gaat het team steeds op zoek naar de onderliggende oorzaken van een probleem. Aandacht voor de bijzondere prikkelverwerking en het effect hiervan op het dagelijks leven is een belangrijk uitgangspunt in ons onderwijs aan deze groep kinderen. 

Vanuit hun talenten werken we aan (zelf)vertrouwen en bieden we handvaten om weerbaar in het leven te staan! 

Bekijk ook even

Inschrijven voor buitengewoon basisonderwijs

Vormt BuBaO Centrum Ganspoel een perfecte match voor jouw zoon of dochter? Bekijk dan snel hoe je kan inschrijven voor type 2 en 9.

Lees meer