Zorg

Logeren en kortopvang

Soms hebben kinderen en jongeren met een beperking doorheen het jaar tijdelijk nood aan extra ondersteuning. In Centrum Ganspoel kunnen ze terecht voor korte zorg onder de vorm van dagopvang en/of voor een plaats om te logeren.

We luisteren naar de ondersteuningsvraag en gaan op zoek naar mogelijkheden binnen de bestaande leefgroepwerking. Op die manier bieden we een aangepast antwoord op de tijdelijke zorgvraag van deze kinderen en jongeren. 

Bekijk ook even

Kan logeren en/of kortopvang iets betekenen voor jou?

Lees meer