Expertise

Modem

We maken ook deel uit van het expertisenetwerk van Modem in functie van adviesvragen met betrekking tot ondersteunende communicatie. Voor deze vragen hanteren we de afspraken die gelden binnen het netwerk.