Zorg

Interdisciplinair team

Binnen Centrum Ganspoel werken we interdisciplinair. In een team werken mensen met verschillende disciplines aan dezelfde doelstellingen voor een kind, jongere of volwassene. Elk teamlid werkt vanuit eigen expertise en een eigen takkenpakket, zo komen we samen tot een gepast aanbod op maat. De interdisciplinaire teams bestaan uit tal van experten, elk met hun eigen kennis en deskundigheid.

Een interdisciplinair team kan bestaan uit leefgroepbegeleiders, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, leerkrachten, verpleegkundigen, orthopedagogen en maatschappelijk werkers. 

Flankerend worden zij versterkt door ondersteunende diensten zoals de technische dienst, keuken, poetsdienst en wasserij, alsook de diensten die instaan voor de administratie. 

Onder begeleiding van de orthopedagoog zorgt het interdisciplinaire team ervoor dat de ondersteuningsvragen van de bewoner en het aanbod gebundeld zijn in het individueel handelingsplan. Er is hierbij steeds overleg en samenwerking met het netwerk. 

Samen met het team bekijken we welke specifieke voedingsbegeleiding er nodig is.

Als logopedist in Centrum Ganspoel kent mijn job een veelzijdige invulling. Ikzelf ben werkzaam in de volwassenwerking en ik help de volwassenen vooral op vlak van ondersteunende communicatie via verschillende kanalen. Samen op zoek gaan op welke manier ze zich vlotter verstaanbaar kunnen maken geeft  erg veel voldoening. 

We geloven in de opbouw van expertise vanuit een interdisciplinaire aanpak. Disciplines uit de rechtstreekse zorg en ondersteunende diensten werken op een interdisciplinaire manier samen en bouwen op die manier hun kennis en expertise verder uit.