Steun ons

Een bijzonder en blijvend geschenk

Geef je een feest en wil je de genodigden aanmoedigen om onze werking te steunen, aarzel dan niet ons een seintje te geven.

Geschenken kunnen gestort worden op de projectrekening bij de Koning Boudewijnstichting indien de gever graag een fiscaal attest wenst (bedrag van meer dan 40 euro). Gelieve ons in dit geval te contacteren zodat wij u de juiste gegevens kunnen bezorgen. 

Indien het bedrag lager is dan 40 euro of men vindt een attest niet noodzakelijk dan kan de storting gebeuren op onze giftenrekening BE23 2300 0334 3991 met vermelding van jouw feest. 

Van de stortingen op beide rekeningen kunnen we laten weten wie een bedrag heeft gestort en bezorgen we aan de schenkers een bijzonder bedankingskaartje.