Over Ganspoel

Missie, visie en waarden

Centrum Ganspoel is een gevestigde waarde op vlak van zorg, onderwijs en ondersteuning voor kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele en/of een meervoudige beperking.

We bieden antwoorden op hun vragen en doen dit binnen hun eigen context en op de verschillende Ganspoel locaties. Je kan binnen Centrum Ganspoel terecht voor buitengewoon basisonderwijs, warme zorg op maat en expertise over visuele en meervoudige beperkingen. 

Wij staan voor: 

Zorg, onderwijs en ondersteuning op maat

De individuele vraag van de persoon geeft richting aan het ondersteuningsaanbod. Medewerkers met verschillende specialisaties in uiteenlopende disciplines werken geïntegreerd samen. We creëren een optimaal (visueel) aangepaste leef- en leeromgeving.

Een continu, divers en flexibel aanbod

We bieden diverse ondersteuningsvormen aan, waardoor we continuïteit in het zorgaanbod kunnen bieden op maat van de persoon. Gecombineerde trajecten zijn mogelijk, trajecten kunnen kortdurend of langdurend zijn. 

Expertise en innovatie

We bouwen zo veel mogelijk expertise op en investeren in innovatie in het ondersteuningsaanbod. Dat doen we in samenwerking en uitwisseling met externe partners.

Bij alles wat we doen, dragen we 5 kernwaarden hoog in het vaandel. Deze waarden vormen samen het zorgzaam DNA van Centrum Ganspoel

De 5 kernwaarden van Centrum Ganspoel

Kom meer te weten over de kernwaarden van Centrum Ganspoel