Over Ganspoel

Erkenningen en partners

In het kort

Onderwijs

BuBaO Centrum Ganspoel is erkend als vrije basisschool voor buitengewoon onderwijs type 6. Hier kunnen kinderen met een visuele beperking tussen 2,5 en 14 jaar terecht voor onderwijs op maat. Kinderen met een visuele beperking die school lopen in de gewone basisschool kunnen ondersteuning krijgen vanuit het ondersteuningsteam op basis van een (gemotiveerd) verslag type 6.

Voor leerlingen die onderwijs volgen in BuBaO Centrum Ganspoel organiseren we tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), dit in geval van langdurige afwezigheid door ziekte.

We voorzien waar nodig en gewenst ook permanent onderwijs aan huis (POAH) voor leerlingen met een beperking vanaf 5 jaar, dit staat los van de type 6 erkenning. Deze opdrachten worden ons toegewezen door het Zorgpunt Onderwijsinspectie. 

BuBaO Centrum Ganspoel is aangesloten bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en  maakt deel uit van de scholengemeenschap Kruispunt.

Zorg

Centrum Ganspoel is erkend door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) als :

  • Multifunctioneel Centrum voor minderjarigen (MFC)
  • Vergunde Zorgaanbieder (VZA – volwassenen)
  • RTH dienst (rechtstreeks toegankelijke hulp) voor minderjarigen en volwassenen.

Binnen deze erkenningen kan, met een continuüm aan ondersteuningsfuncties, een antwoord geboden worden op de ondersteuningsvraag van personen met een (vermoeden van) beperking. En dit  zowel voor (zeer) jonge kinderen, adolescenten, jongvolwassenen, als voor volwassenen. Binnen Centrum Ganspoel richten we ons op mensen met een (vermoeden van) visuele beperking, visueel meervoudige beperking of meervoudige beperking. Je kan bij Centrum Ganspoel terecht voor volgende ondersteuningsfuncties:

  • individuele en/of groepsbegeleiding
  • schoolaanvullende dagopvang voor minderjarigen
  • schoolvervangende dagopvang voor minderjarigen
  • dagondersteuning voor volwassenen
  • verblijf- en/of woonondersteuning
  • logeren en/of kortverblijf

Oppas aan huis

Daarnaast werken we aan een aanbod voor oppas aan huis. Deze functies worden aangeboden binnen rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) of  niet-rechtstreeks toegankelijke hulp (nRTH).
 

Als minderjarige kan je ondersteuning krijgen binnen de MFC regeling, onder vorm van RTH of je kan je deze ondersteuning inkopen met een persoonlijk assistentie budget (PAB).

Als volwassenen kan je ondersteuning krijgen onder vorm van RTH of je kan ondersteuning inkopen met een persoonsvolgend budget (PVB), zowel via voucher als cash.
 

Het Vlaams Welzijnsverbond

Centrum Ganspoel is lid van het Vlaams Welzijnsverbond. Het Vlaams Welzijnsverbond groepeert voorzieningen uit drie sectoren in het welzijnswerk: jeugdhulp en gezinsondersteuning, ondersteuning van personen met een handicap  en kinderopvang.

VZW tRede

Centrum Ganspoel maakt deel uit van het regionaal samenwerkingsverband tRede vzw. VZW tRede is een samenwerkingsverband tussen 14 voorzieningen voor de opvang en begeleiding van personen met een handicap. Alle voorzieningen van tRede hebben hun adres in het oosten van Vlaams-Brabant. Door samen te werken kunnen we antwoorden op vragen van personen met een handicap uit Oost-Vlaams-Brabant.

Meer info over de specifieke erkenningsvormen kan je terugvinden op de website van het VAPH.