Onderwijs

Ondersteuningsteam gewoon basisonderwijs

BuBaO Centrum Ganspoel biedt ondersteuning aan scholen voor gewoon onderwijs bij de begeleiding van kleuters (tussen 2,5 en 6 jaar) en kinderen tot 12 jaar met een visuele of visueel meervoudige beperking.

Het doel van deze ondersteuning is om de inclusie van jonge kinderen met een visuele beperking te bevorderen en te versterken in het gewoon basisonderwijs. 

BuBaO Centrum Ganspoel heeft aangepast lesmateriaal voor kinderen met een visueel meervoudige beperking.

Ons ondersteuningsteam zet haar expertise in om de school vertrouwd te maken met de specifieke onderwijsbehoeften van kinderen met een visuele beperking. Als leerling kan je enkel van deze ondersteuning genieten als je in het bezit bent van een gemotiveerd verslag of verslag type 6.

Aan de hand van het visueel functieonderzoek kan de leerkracht veel gerichter zorgen voor de nodige aanpassingen in de klas.

Vandaag gaat Narwa niet naar haar gewone school, maar gaat ze voor één keer naar de buitengewone school van Centrum Ganspoel. Niet om naar de klas te gaan, maar wel voor een visueel functieonderzoek bij orthoptiste Lien. 

(Gemotiveerd) verslag type 6

Op basis van een gemotiveerd verslag of verslag type 6 heeft een kind met een visuele beperking in het gewoon onderwijs recht op ondersteuning. Leerlingen met een gemotiveerd verslag type 6 volgen het gewone curriculum en worden door ons team ondersteund waar nodig. Een verslag type 6 geeft in principe toegang tot het buitengewoon onderwijs.

Ouders kunnen er ook voor kiezen om hun kind, met een verslag type 6 in te schrijven in het gewoon onderwijs. Deze kinderen hebben recht op een uitgebreidere vorm van ondersteuning. Voor deze leerlingen voorziet de school vaak een Individueel Aangepast Curriculum (IAC). Dit IAC is een uniek leerprogramma op maat, waarbij de leerdoelen gericht zijn op de maximale ontplooiing van de leerling en op een zo volwaardig en zelfstandig mogelijke participatie aan het klas- en schoolgebeuren.

Het ondersteuningsteam helpt kinderen met een visuele beperking die onderwijs volgen in het gewoon onderwijs.

Flexibele ondersteuning op maat

Voor sommige kinderen met een visuele beperking is het gewoon onderwijs de meest aangewezen plaats om naar school te gaan. In dit geval kan de school rekenen op de nodige ondersteuning van BuBaO Centrum Ganspoel. De specifieke invulling van deze begeleiding wordt bepaald in samenspraak met de school, de ouders, het CLB en het ondersteuningsteam van BuBaO Centrum Ganspoel. Hierbij wordt steeds vertrokken vanuit de specifieke noden van de leerling. 

Fien kan geen kleuren onderscheiden en heeft een beperkte gezichtsscherpte van dichtbij en veraf.

Fien is een goed begaafd meisje van tien jaar oud. Ze volgt onderwijs in de gemeentelijke basisschool, maar ziet slecht door achromatopsie. Daarom komt Eva, de ondersteuner wekelijks naar school. Eva bespreekt samen met de leerkracht de ondersteuningsnoden van Fien.

De ondersteuning kan flexibel ingezet worden en neemt verschillende vormen aan. De focus kan liggen op het schoolteam, op de leerkracht(en) en/of op de leerling. We werken hierbij niet met een vast aantal uren begeleiding voor een bepaalde periode, maar passen de ondersteuning steeds aan in functie van de huidige behoeften. Kortom, we zetten deze ondersteuning in waar en zolang als nodig. 

Deze ondersteuning heeft als doel om leerlingen met een visuele beperking in het gewoon onderwijs alle kansen te geven om volwaardig deel te nemen aan het schoolleven. De ondersteuning vertrekt vanuit de visuele beperking en de impact hiervan op het leerproces en de ontwikkeling van de leerling. Concreet werkt ons ondersteuningsteam op twee niveaus:

Werkingsgebied van ons ondersteuningsteam

Het werkingsgebied van ons ondersteuningsteam strekt zich netoverschrijdend uit over de provincies Vlaams-Brabant, Brussel, Antwerpen, Limburg (gedeeltelijk) en Oost-Vlaanderen (gedeeltelijk). Ouders kiezen in samenspraak met de school welk ondersteuningsteam de ondersteuning zal opnemen.

Het kind kan gemakkelijker oefeningen maken dankzij het speciale scherm.

Contacteer ons dan via het nummer 0497 90 27 58 of stuur een e-mail naar coordinatie@otganspoel.be, dan bekijken we samen alle mogelijkheden.

Bekijk ook even

Gemotiveerd verslag of verslag type 6

Het ondersteuningsteam van Centrum Ganspoel kan enkel ingeschakeld worden indien je beschikt over een gemotiveerd verslag of een verslag type 6. Dit verslag wordt opgesteld door het CLB.

Lees meer