Onderwijs

Programma schoolse vaardigheden

Het programma schoolse vaardigheden wordt gevolgd door kinderen tussen 8 en 13 jaar oud, die nood hebben aan een programma met nadruk op de cognitieve ontwikkeling. Binnen dit leerprogramma bereiden we de leerlingen voor op een overstap of terugkeer naar het gewoon onderwijs.

Indien een voltijdse overstap niet haalbaar is, behoort een deeltijds aansluiting in het gewoon onderwijs ook tot de mogelijkheden. Daarnaast zorgen we in dit programma ook voor een oriëntering naar een A- of B-stroom van het secundair onderwijs. 

Schoolse vaardigheden verwerven vanuit de eigen leefwereld

Bij het aanleren van schoolse vaardigheden vertrekken wij steeds vanuit de leefwereld van elk kind. Hierbij houden we rekening met hun individuele talenten, specifieke onderwijsbehoeften en visuele ondersteuningsnood.

Het kind leest in zijn brailleboek.

Dankzij deze integrale aanpak zorgen we ervoor dat elk kind makkelijker leerinzichten verwerft en deze leert vasthouden, terug oproepen en toepassen in zowel vertrouwde als nieuwe situaties. We staan ook voldoende stil bij het leren naleven van regels en samenwerken met de andere kinderen. 

Het kind oefent op eigen tempo met het aangepaste klavier.

Stimuleren van denkstrategieën

We stimuleren onze leerlingen om eigen denkstrategieën te ontwikkelen en te bevorderen. Dit doen we aan de hand van taken die juist uitdagend genoeg zijn en die voldoende concentratie en inspanning van de leerling vereisen om alles tot een goed einde te brengen.

Lezen gaat vlotter wanneer je de woorden groter kan projecteren op het beeldscherm.

We letten er natuurlijk op dat de taken niet té uitdagend zijn, zodat niemand overweldigd of gefrustreerd raakt.

Stimuleren van denkstrategieën doen we aan de hand van taken die juist uitdagend genoeg zijn.