Onderwijs

Functioneel leerprogramma

Het functioneel leerprogramma is bedoeld voor kinderen tussen 8 en 13 jaar oud, en kan maximaal verlengd worden tot de leeftijd van 15 jaar. Deze leerlingen hebben al heel wat schoolse vaardigheden verworven, maar hebben nood om deze vaardigheden verder in te oefenen en nieuwe vaardigheden aan te leren.

Aanleren en/of onderhouden van schoolse vaardigheden

Binnen het functioneel leerprogramma oefenen de leerlingen de verworven schoolse vaardigheden en leren ze ook nieuwe vaardigheden bij, steeds op basis van hun eigen talenten, visuele ondersteuningsnood en specifieke onderwijsbehoeften. We zorgen ervoor dat het kind deze vaardigheden ook kan toepassen in het alledaagse leven en leren hen om zelfstandig te functioneren in hun vertrouwde omgeving en op een sociaal aanvaardbare manier om te gaan met zichzelf en anderen.

Op basis van eigen talenten, visuele ondersteuningsnood en specifieke onderwijsbehoeften.

Anna is best trots dat ze op de laptop met haar leesregel kan werken. Bij juf Vera leert ze steeds meer sneltoetsen. Zo kan ze in de klas de spellingsoefeningen, dictees en haar oefeningen begrijpend lezen al helemaal zelf op haar laptop maken. 

Bevorderen van de werkhouding en denkstrategieën

Een belangrijk doel in dit lesprogramma is het bevorderen van de werkhouding en denkstrategieën. We stimuleren onze leerlingen steeds om zo zelfstandig mogelijk na te denken over wat ze aan het doen zijn bij het uitvoeren van de taken.

Daarom geven we steeds taken die juist uitdagend genoeg zijn en waarop de leerlingen zich voldoende moeten concentreren en inspannen om alles tot een goed einde te brengen.

Het kind krijgt hulp van de begeleider bij het leren van de klok lezen.
Samen oefenen op de computer is leuk.

We letten er natuurlijk wel op dat de taken niet té uitdagend zijn, zodat de leerling niet overweldigd of gefrustreerd raakt. Daarom leren we hen denken in kleine stapjes, zowel bij het aanleren van nieuwe vaardigheden als bij het aanbieden van activiteiten.