Onderwijs

Sociaal leerprogramma

Het sociaal leerprogramma kan gevolgd worden door kinderen tussen 6 en 13 jaar, met een maximum verlenging tot 15 jaar. Deze leerlingen zijn klaar om functionele, communicatieve en vrije tijdsvaardigheden aan te leren of hebben reeds een aantal van deze vaardigheden aangeleerd en willen hier nog verder in groeien.

Ervaringsgericht leren in een visueel aangepaste omgeving

Het kind doet oefeningen met behulp van een speciaal toetsenbord voor kinderen met een visuele beperking.

De focus van dit programma ligt op het aanleren van functionele, communicatieve en vrijetijdsvaardigheden binnen een vertrouwde en visueel aangepaste omgeving. Hierbij kunnen de leerlingen steeds rekenen op hun vertrouwde begeleiders voor ondersteuning bij het begrijpen van de wereld rondom hen. 

We introduceren geleidelijk aan een verruiming van de leefwereld wanneer het kind klaar is om de verworven vaardigheden toe te passen in een ruimere context. Dit doet we door ervaringsgericht te werken rond een centraal thema met behulp van alternatieve methoden.

Het is altijd leuk om samen op de fiets de omgeving te verkennen.

We focussen bovendien op het bevorderen van de werkhouding. We stimuleren elk kind om hun taken zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. We geven steeds uitdagende en haalbare taken, zodat de leerlingen zich voldoende moeten concentreren en inspannen, maar in staat zijn om de taak tot een goed einde te brengen. Op deze manier bouwen we de taakspanning langzaam op en creëren we succeservaringen die hun zelfvertrouwen doen groeien.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt een belangrijke plaats binnen dit leerprogramma. Onze leerlingen hebben namelijk begeleiding nodig bij het leren ervaren van hun eigen gevoelens en die van anderen. Daarom zetten we expliciet in op het verwerven van sociale competenties, zodat de kinderen op een sociaal aanvaardbare manier met zichzelf en met elkaar kunnen omgaan.

De sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt een belangrijke plaats binnen dit leerprogramma.