Onderwijs

Aanvankelijk leerprogramma

Het aanvankelijk leerprogramma is bestemd voor kinderen tussen 5 en 8 jaar oud die volop bezig zijn met het verwerven van alle reken-, lees- en schrijfvoorwaarden of klaar zijn om te starten met technisch lezen, begrijpend lezen, schrijven en rekenen.

Leren en spelen op eigen tempo

We zetten volledig in op het creëren van een interessant leerprogramma op maat van elke leerling, met een goede balans tussen leren en spelen. We zorgen steeds dat elk kind gestimuleerd en visueel of tactiel ondersteund wordt tijdens het leerproces. Hierbij volgen we het tempo dat de leerling zelf aangeeft. 

Elke leerling krijgt een leerprogramma op maat, met een goede balans tussen leren en spelen.

We focussen ons ook op het bevorderen van de werkhouding. We leren kinderen stapsgewijs om hun taken zo zelfstandig mogelijk uit te voeren. We geven steeds uitdagende en haalbare taken, zodat de leerlingen zich voldoende moeten concentreren en inspannen, maar in staat zijn om de taak tot een goed einde te brengen. Op deze manier bouwen we de taakspanning langzaam op en creëren we succeservaringen die hun zelfvertrouwen doen groeien.

Sociaal-emotionele ontwikkeling

Ook de sociaal-emotionele ontwikkeling krijgt een belangrijke plaats binnen dit leerprogramma. Daarom staan er heel wat activiteiten in het teken van het leren omgaan met zichzelf en met de andere leerlingen. Een kind moet zich namelijk goed voelen vooraleer hij/zij iets kan bijleren.