Onderwijs

Onderwijs op maat

BuBaO Centrum Ganspoel biedt buitengewoon kleuter- en lager basisonderwijs type 2, 6 en 9 aan voor kinderen met een (ernstig) verstandelijke beperking, visuele of visueel meervoudige beperking en/of autismespectrumstoornis.

Anders dan in het gewoon onderwijs stemmen wij ons programma volledig af op de talenten, de ontwikkelingsmogelijkheden en het tempo van elk kind. Daarom werken wij met kleine klassen die begeleid worden door een nauwkeurig samengesteld interdisciplinair team.

Het kind bekijkt de verschillende kaarten op eigen tempo.
De leerlingen leren samen kloklezen in klas.

Wij stellen onze klassen samen op basis van de leer- en zorgnoden van de leerlingen, waarbij rekening gehouden wordt met de leeftijd en eventuele meervoudige beperkingen. Elke klas wordt aangeduid met een kleur van de regenboog.

Elke klas wordt aangeduid met een kleur van de regenboog, het perfecte symbool om de diversiteit van onze school in de verf te zetten.

Dit kan gemakkelijk via mail naar zorgregisseur@ganspoel.be of telefonisch op het nummer 02 686 00 40.