Onderwijs

Ondersteuning type 467

Centrum Ganspoel maakt deel uit van het samenwerkingsverband ‘Ondersteuning Type 467’. Dit samenwerkingsverband wordt samen met Windekind en K.I. Woluwe georganiseerd en biedt ondersteuning vanuit type 4, 6 en 7 binnen de regio Brussel-Mechelen.

Het samenwerkingsverband biedt ondersteuning voor

Het samenwerkingsverband biedt de nodige ondersteuning vanuit hun handicap specifieke ondersteuning aan leerlingen met een motorische (type 4), visuele (type 6) of auditieve beperking (type 7) en voor leerlingen met een spraak- of taalontwikkelingsstoornis (type 7) die naar school gaan in het gewoon onderwijs. Het samenwerkingsverband biedt in dit geval de nodige ondersteuning vanuit hun expertise.

Centrum Ganspoel maakt deel uit van het samenwerkingsverband ‘Ondersteuning Type 467’ en biedt ondersteuning vanuit type 4, 6 en 7.

Neem dan zeker eens een kijkje op hun website.