Onderwijs

CLB

Verslag type 6 voor buitengewoon basisonderwijs

Om te kunnen genieten van buitengewoon basisonderwijs in BuBaO Centrum Ganspoel moet je beschikken over een verslag type 6. 

BuBaO Centrum Ganspoel werkt nauw samen met VCLB Leuven.

Heeft jouw kind een visuele beperking en is aangepast onderwijs noodzakelijk, dan kan je contact opnemen met het CLB dat bevoegd is om het verslag type 6 te schrijven. Onze school werkt hiervoor samen met VCLB Leuven.

Het CLB is bevoegd om het gemotiveerd of verslag type 6 te schrijven.

Gemotiveerd verslag of verslag type 6 voor het ondersteuningsteam

Om te kunnen genieten van ondersteuning van BuBaO Centrum Ganspoel moet je beschikken over een gemotiveerd verslag of verslag type 6.

Heeft jouw kind een visuele beperking en is ondersteuning noodzakelijk, dan kan je contact opnemen met de CLB medewerker van de school waar jouw kind schoolloopt.

Het CLB zorgt voor een gemotiveerd verslag of verslag type 6.

Sterke betrokkenheid met school en ouders

Het CLB is namelijk bevoegd om het gemotiveerd of verslag type 6 te schrijven. De school en ouders worden sterk betrokken bij de opmaak van dit document, met als vertrekpunt de specifieke onderwijsbehoeften van de leerling én de zorgvragen van de school. 

Wat houdt een gemotiveerd verslag of verslag type 6 in?

Concreet houdt een gemotiveerd verslag of verslag type 6 in dat een leerling met een visuele beperking behoefte heeft aan specifieke deskundigheid ter ondersteuning van het leer-en ontwikkelingsproces op school. Het verslag impliceert dus geen diagnose, maar wel de nood aan ondersteuning.  

De criteria van een verslag type 6

  • Gecorrigeerde gezichtsscherpte: < 3/10 voor het beste oog
  • Gezichtsvelddefecten die meer dan de helft van de centrale zone van 30° beslaan of het gezichtsveld concentrisch verkleinen tot < 20°
  • Altitudinale hemianopsie, oftalmoplegie, oculomotorische apraxie of oscillopsie
  • Gezichtsstoornis door geobjectiveerde cerebrale pathologie (bv. cerebrale visuele inperking)
  • Geobjectiveerde visuele pathologie, anders dan de vorige, maar met duidelijke impact op schoolse activiteiten

Neem dan zeker eens een kijkje op hun website.