Onderwijs

Visie op kwaliteitsvol onderwijs en ondersteuning

BuBaO Centrum Ganspoel bestaat uit een kleinschalige unieke school en een ondersteuningsteam. In elke setting willen we basisveiligheid en geborgenheid creëren waardoor ieder kind kan tonen wie hij of zij is, wat hij of zij wil en kan.

Bij alles wat we doen staan onze 6 pijlers centraal.

De 6 pijlers van Centrum Ganspoel

Het kind met een visueel meervoudige beperking wordt begeleid in de klas.

De doelstellingen van Centrum Ganspoel

Centrum Ganspoel heeft twee duidelijke doelstellingen:

  1. Ten eerste willen we kwaliteitsvol onderwijs aanbieden door steeds te vertrekken vanuit de talenten en de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind. Dit geldt zowel voor het onderwijs binnen onze buitengewone bassischool type 6 als voor het onderwijs aan huis.
  2. Ten tweede wil het ondersteuningsteam van Centrum Ganspoel leerlingen met een visuele beperking die naar school gaan in het gewoon onderwijs ondersteunen. 

Om deze doelstellingen te verwezenlijken steunen we op onze handicapspecifieke expertise, die we steeds vertalen naar een uniek onderwijsaanbod op maat van elke leerling.

Wil je graag onze visie in detail ontdekken? Lees dan zeker even onze volledige visie op kwaliteitsvol onderwijs en ondersteuning.