Onderwijs

Buitengewoon basisonderwijs en ondersteuning

BuBaO Centrum Ganspoel – deel van vzw Centrum Ganspoel - is een erkende school voor buitengewoon basisonderwijs type 6. Hier verwelkomen we kinderen met een visuele beperking, ook in combinatie met andere beperkingen, in een geborgen omgeving.

Kinderen met visuele beperkingen

Elk kind kan rekenen op een persoonlijke begeleiding.

We zijn een kleinschalige school waar ruimte is om elke leerling persoonlijk te begeleiden. We hanteren keer op keer een interdisciplinaire aanpak om een gevarieerd en kwalitatief aanbod op maat aan te bieden. Centrum Ganspoel wil namelijk een veilige en zorgzame schoolomgeving creëren die volledig in het teken staat van de talenten en de specifieke onderwijsbehoeften van elk kind.

Daarnaast verlenen we ook ondersteuning aan scholen in het gewoon onderwijs die geen ervaring hebben met visuele beperkingen. Wij bieden onze expertise aan om hen vertrouwd te maken met de specifieke noden van leerlingen met een visuele of visueel meervoudige beperking. 

Wij beschikken over aangepast materiaal zodat kinderen met een visuele beperking zich optimaal kunnen ontplooien.

Onderwijs op maat van kinderen met een visuele beperking

Dankzij onze diepgaande expertise op vlak van visuele beperkingen, garanderen wij een unieke vorm van onderwijs dat compatibel is met de individuele behoeftes van kinderen die in het bezit zijn van een verslag type 6. We grijpen dan ook elke kans om de ontwikkeling van ieder kind optimaal te stimuleren. Dit gebeurt steeds in dialoog met de ouders, want wij beschouwen de ontwikkeling van onze leerlingen als een gemeenschappelijk project. 

Ervaringsgericht leren met aandacht voor visueel comfort

BuBaO Centrum Ganspoel is de enige school in Vlaanderen die enkel in type 6 onderwijs voorziet. Onze focus ligt op een kwalitatief onderwijsaanbod waarbij we bijzondere aandacht hebben voor de visuele waarneming en prikkelverwerking en het effect hiervan op de andere zintuigen. De schoolomgeving en het didactisch materiaal zorgen dan ook voor een optimaal visueel comfort en een prikkelaanbod op maat, met een sterke nadruk op ervaringsgericht en handelend leren.

Een visuele beperking of blindheid heeft een grote invloed op het dagelijks leven, daarom doen we er alles aan opdat de kinderen zich goed in hun vel voelen. Het trainen van sociale vaardigheden krijgt dan ook extra aandacht. Het is belangrijk dat blinde en slechtziende kinderen hun eigen lichaam en de grenzen ervan goed leren kennen. Beweging, oriëntatie- en mobiteitstraining die hun zelfredzaamheid en zelfstandigheid verhogen, nemen daarom ook een belangrijke plaats in binnen het klasprogramma.

‘Gluren bij de buren’, naar de buitengewone kleuterklas van BuBaO Centrum Ganspoel.

In de leefgroep verloopt alles op eigen ritme: wakker worden, wassen, ontbijten… Daarna volgt een korte wandeling door het parkje naar de klas. Daar zorgen de leerkrachten voor gerichte activiteiten die aansluiten bij de eigenheid en de mogelijkheden van elk kind, om hen zo volop te stimuleren in hun verdere ontwikkeling.

Het kind leert de klok lezen.

Kinderen met visuele of visueel meervoudige beperkingen

Vaak gaat een visuele beperking gepaard met andere beperkingen, stoornissen of syndromen. Zo zien we de laatste jaren een duidelijke toename van leerlingen met een autismespectrumstoornis (ASS). BuBaO Centrum Ganspoel is ook gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een visuele beperking in combinatie met autisme of een ernstige meervoudige beperking. 

Wij stellen onze klasgroepen dan ook zo veel mogelijk samen in functie van de noden van deze leerlingen, om zo elk kind de beste begeleiding te kunnen aanbieden. Hiervoor kunnen we rekenen op een interdisciplinair team met diepgaande kennis en expertise inzake deze specifieke doelgroepen zoals ASS, verstandelijke beperkingen, gehechtheidsproblematiek, enzovoort. 

BuBaO Centrum Ganspoel is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen met een visuele of visueel meervoudige beperking. 

Bekijk ook even

Inschrijven voor buitengewoon basisonderwijs

Vormt BuBaO Centrum Ganspoel een perfecte match voor jouw zoon of dochter met een visuele of visueel meervoudige beperking? Schrijf hem/haar dan nu in via ons handig aanmeldingsformulier.

Lees meer