Onze werking

siergrassenCentrum Ganspoel organiseert de ondersteuning van kinderen, jongeren en volwassenen met een visuele of visueel-meervoudige beperking. Dit gebeurt op twee manieren:

  • Residentieel, dat wil zeggen in onze eigen infrastructuur in Huldenberg.
    Voor kinderen en jongeren met een visuele of visueel-meervoudige beperking zijn er behalve aangepast onderwijs ook een internaat en een semi-internaat op onze campus in Huldenberg. Volwassenen worden bij ons ondersteund in het tehuis niet-werkenden.
  • Ambulant in Brabant, Antwerpen, Limburg en het zuidelijke deel van Oost-Vlaanderen. Hierbij horen thuisbegeleiding voor kinderen en volwassenen, en het ge├»ntegreerd onderwijs (GON).

Voor al deze zorg- en begeleidingsvormen beschikken we over de nodige erkenningen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) of van het ministerie van Onderwijs. Regelmatig krijgt Ganspoel inspectie over de vloer. De resultaten van het laatste inspectierapport vind je hier.