Onze missie

Centrum Ganspoel ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met visuele en/of meervoudige beperkingen en hun netwerk.

De individuele vraag van de cliënt staat centraal en geeft richting aan het ondersteuningsaanbod.

Gespecialiseerde medewerkers vanuit verschillende disciplines werken geïntegreerd samen. We vertrekken vanuit de kracht van de cliënt en begeleiden hem op de meest aangewezen wijze en plaats.

Centrum Ganspoel werkt permanent met andere partners aan handicap specifieke vernieuwing en verdieping.

We bouwen maximaal de expertise uit die we in huis hebben en doen ook beroep op expertise van buiten uit.

We willen onze expertise ook maximaal uitdragen buiten de eigen muren.

Centrum Ganspoel laat zich inspireren door christelijke waarden met openheid en respect voor andere overtuigingen. We kiezen voor een inclusieve werking in en met de nabije en brede omgeving.

Centrum Ganspoel draagt zo bij tot een maatschappij die een kwaliteitsvol leven voor elke persoon waarborgt.