Geschiedenis van Centrum Ganspoel

brailleschrijfmachineGanspoel was oorspronkelijk een villa, door Baron de Waiis gebouwd tussen Huldenberg en Duisburg.

Pater Agnello Van den Bosch, oorlogsblinde 1914-1918 en bestuurder van “Oeuvre Nationale des Aveugles” (O.N.A.), richtte er in 1928 het Ganspoelinstituut op als een tehuis voor blinde vrouwen en slechtziende kinderen. Pater Agnello is in 1945 in Dachau overleden.

Vanaf 1941 werd het werk van pater Agnello overgenomen door de zusters van de H. Vincentius a Paolo van Dendermonde. Het Ganspoelinstituut voorzag toen opvang voor 17 kinderen met een visuele en meervoudige beperking. Amper 9 jaar later, in 1950, waren dat al 70 kinderen.

Vanaf het schooljaar 1946-1947 groeide het leerlingenaantal zo sterk dat het gebouw te klein werd. Daarom bouwde de congregatie in 1953 een nieuwe secundaire school en een internaat. Vanaf februari 1959 had Ganspoel een erkenning voor de opvang van 120 kinderen.

Op 1 maart 1961 richtten de zusters te Ganspoel een VZW (Vereniging Zonder Winstoogmerk) op. Het duurde nog tot 1978 vooraleer leken konden participeren aan het beheer van de VZW.

Eind jaren zestig werd de nood aan opvang voor volwassenen met een visuele beperking groot; op 24 september 1970 kocht de VZW Ganspoel een stuk grond van de congregatie en startte met de uitvoering van haar bouwplannen. Het tehuis voor 30 volwassenen - Home Zonnebloem - werd in gebruik genomen op 1 september 1972.

Het jaar 1977 was een belangrijk keerpunt. De extramurale hulpverlening werd opgestart in experimentele vorm; pas in 1988 volgde de officiële erkenning als thuisbegeleidingsdienst. Ook de dienst geïntegreerd onderwijs (GON) werd in de loop van die jaren uitgebouwd.

vergezicht op Ganspoel vanuit een koolzaadveld

In 1980 was er een herstructurering van de drie Brabantse instituten voor kinderen met een visuele beperking. De instelling te Ukkel nam voortaan alleen nog Franstalige kinderen op. Er ontstond een nauwe samenwerking tussen Ganspoel en Woluwe, de twee voorzieningen voor Nederlandstalige kinderen en jongeren.

Vanaf 2000 gebruiken we de naam Centrum Ganspoel vzw. Deze nieuwe naam geeft beter aan dat Ganspoel een expertisecentrum geworden is met tal van functies.
Gedurende de volgende jaren werd de mogelijkheid tot gedecentraliseerd wonen onderzocht. In 2006 konden we in de wijk Priesterdelle te Huldenberg onze eerste decentrale duo woning voor volwassenen in gebruik nemen.

De ervaringen met decentraal wonen waren over heel de lijn positief. In oktober 2014 werd een nieuwe woning voor jongeren in gebruik genomen in de buurgemeente Tervuren.
Wonen in ‘De Pit’ betekent voor jongeren een grote stap vooruit in hun zelfstandigheid en het is een uitstekende voorbereiding op een volwassen leven buiten de beschermende muren van het Centrum, maar wel met de noodzakelijke professionele begeleiding.