Stages

In de leefgroepwerking zijn er stagemogelijkheden voor studenten uit de opleidingen bachelor orthopedagogie, opvoeder-begeleider, vorming sociaal en pedagogisch werk, jeugd- en gehandicaptenzorg.

Als je een stageplaats aanvraagt, word je uitgenodigd voor een kennismakingsgesprek. Daar krijg je meer informatie over het centrum en vragen we naar je verwachtingen. Indien mogelijk word je toegewezen aan een leefgroep. Een ervaren begeleider binnen het team zal de stagebegeleiding op zich nemen.

Jaarlijks zijn er ook stagemogelijkheden voor de volgende opleidingen: logopedisten, ergotherapeuten, kinesitherapeuten, orthopedagogen, maatschappelijk werkers en verpleegkundigen,…
Zij krijgen de kans om tijdens hun stageperiode de multidisciplinaire werking van dichtbij mee te maken, zich te verdiepen in de specifieke problemen van de kinderen en bewoners en in de bijdrage van hun eigen discipline.

Je kan voor stages contact opnemen.