Therapeuten in Centrum Ganspoel

Djembe lokaalDe therapeuten werken met de bewoners in de huizen en/of individueel in één van de therapieruimtes. De therapeuten hebben ook een taak bij het uitzoeken en uitproberen van aangepaste hulpmiddelen voor communicatie, vrije tijd, zelfstandigheid, enz. die in het dagelijks leven worden ingezet.

Logopedie

De logopedist gaat samen met de ergotherapeut op zoek naar (elektronische) hulpmiddelen en technologie om de bewoners zo zelfstandig mogelijk te laten functioneren en de contacten met hun ruimere leefwereld te stimuleren. Dat omvat het gebruik van hulpmiddelen zoals de daisyspeler, een pc of laptop, smartphone of tablet, enz.
Veel bewoners met meervoudige beperkingen hebben voedingsproblemen. Het is een taak van de logopedist om door individuele begeleiding van bewoners en gerichte adviezen aan begeleiders de maaltijden veilig, comfortabel en efficiënt te laten verlopen.

Ergotherapie

Het dagelijks leven is voor de meeste mensen een opeenvolging van handelingen. Die bepalen onze zelfstandigheid. Als we weten wat we willen, moeten we ons plan ook nog kunnen uitvoeren. Veel handelingen zijn gewoontehandelingen, soms moeten we nieuwe dingen leren. Voor mensen met visuele en verstandelijke en/of motorische beperkingen is het niet evident om actief deel te nemen aan het gewone leven.
De ergotherapeut is er in gespecialiseerd om mensen met beperkingen te motiveren en te trainen om handelingen aan te leren zodat ze in de mate van het mogelijke kunnen (blijven) meedoen met activiteiten van het dagelijkse leven (ADL) : voeding, lichaamsverzorging, kleding, … Ze bieden daarvoor training aan op volgende gebieden :

  • het gebruik van aangepaste hulpmiddelen om de zelfstandigheid te vergroten
  • computergebruik : pc bedienen, leren typen, …
  • verworven schoolse vaardigheden blijven inzetten
  • je visuele mogelijkheden inzetten, eventueel met gebruik van optische hulpmiddelen
  • mobiliteit thuis en buiten
  • begeleid werk dat bij jou past
  • fijne motorische vaardigheden die van pas komen in huis tuin en keuken

Kinesitherapie

oefeningen kinesitherapieDe kinesitherapeuten van tehuis voor volwassenen (FAM) in Centrum Ganspoel werken volgens het Bobathconcept om bewoners met motorische en neuromotorische problemen te ondersteunen : op vlak van bewegen leren wat mogelijk is, behouden wat verworven werd, voorkomen van problemen door bv spasticiteit.
Verder is er ook de ademhalingstherapie, de psychomotoriek, het zoeken naar de beste hulpmiddelen, aanpassingen. Er zijn groepsbehandelingen zoals zwemmen volgens de methode Halliwick, bewegen volgens V. Sherborne, bewegen op muziek, begeleiding bij het paardrijden enzovoort.
Samen met de verpleegkundige en de ergo speelt de kinesist een rol bij de organisatie van alles wat te maken heeft met de ondersteuning van mensen die weinig tot geen mogelijkheden hebben om zelf actief te zijn. Deze ‘passieve’ bewoners vragen aangepaste zorg en omgang op alle domeinen om een zinvol en kwaliteitsvol leven te kunnen leiden.