Huizen

Priesterdelle

Tuin met zitmeubelen PriesterdelleIn een woonwijk in Huldenberg verblijven bewoners in twee aangepaste huizen.
Er werd bewust gekozen voor het inclusief wonen in de dorpsgemeenschap. Deelname aan het gewone leven staat centraal: begeleid werken, deelname aan vrijetijdsinitiatieven, huishoudelijke taken opnemen,...

We streven naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid op alle levensdomeinen: huishoudelijk, mobiliteit, sociaal, maatschappelijk,...

Ook het samen leven en wonen met andere bewoners is een belangrijk thema. We ondersteunen de bewoners in het voeren van overleg, het nemen van initiatieven, mogelijkheden tot inspraak creëren,...

Wasruimte Priesterdelle