Huizen

Huis 8

Muurversiering Huis8De leefgroep van huis 8 bestaat uit jonge, dynamische bewoners met een meervoudige beperking die zowel op een actieve als passieve wijze belang hechten aan hun verbaliteit.
Heel wat bewoners hebben ruime zorg nodig op alle domeinen van het dagelijkse leven: maaltijden, verzorgingssituaties, mobiliteit, communicatie, enzovoort.
Het is belangrijk dat de bewoners ondersteund worden in het hebben van een eigen inbreng. Dit door ruim gebruik van hulpmiddelen allerhande.
Er wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid volgens hun eigen mogelijkheden.
Daarnaast wordt er ook voorzien in een ruim aanbod van activiteiten gaande van werkgerichte ateliers tot basale stimulatie.

Televisiekijken in Huis 8