Huizen

Huis 16

Woonruimte Huis 16In huis 16 verblijven bewoners met een ernstige meervoudige beperking van wie het  functioneren in mindere of meerdere mate wordt beïnvloed door autisme of ASS.
Bieden van duidelijkheid, veiligheid en voorspelbaarheid in tijd, ruimte en personen is zeer belangrijk binnen de werking.
Binnen het dagelijkse leven bieden we heel wat vaste ankerpunten: zowel verzorgingssituaties als individuele aandachtsmomenten, vaste activiteiten, een eigen veilige plaats in de groep, enz. 
Deze ankerpunten hebben ook een preventief karakter: hierdoor wordt probleemgedrag zo veel mogelijk voorkomen.

Slaapkamer Huis 16