Huizen

Huizen zicht op huis 16We onderscheiden de huizen door een nummer – analoog aan straatnummers. De duowoning in Huldenberg noemen we Priesterdelle, dat is ook de naam van de wijk waar die woning staat.
Verder is er een onderscheid op basis van de leeftijd van de bewoners. In huis 8 en huis 15 wonen vooral jonge volwassenen, in huis 12 wonen tien oudere mensen, bij wie het leeftempo trager is; er ligt een groter accent op verzorging, naast ontspanning en gezelligheid.
Een ander onderscheid tussen de huizen heeft te maken met de problematiek van de bewoners: alle mensen met meervoudige beperkingen in huis 8 en huis 15 hebben aangepaste begeleiding nodig bij alledaagse activiteiten : verzorging, kleding, eten, zich verplaatsen, communiceren. Waar het kan, worden hulpmiddelen ingezet. Zelfstandigheid wordt mogelijk gemaakt bij het maken van eigen keuzes: wat wil ik doen in mijn eigen tijd? Dagactiviteiten variëren van aangepast en begeleid werk tot basale stimulatie. Daarnaast zijn er de behandelingen ( zie : therapieën) die mee het dagritme bepalen.

In huis en 16 en huis 17 verblijven bewoners met een ernstige meervoudige beperking van wie het functioneren wordt beïnvloed door autisme of ASS.
In het dagelijkse leven bieden we vaste ankerpunten: verzorgingssituaties, individuele aandachtsmomenten, vaste activiteiten op voorspelbare momenten, een eigen veilige plaats in de groep, enz. zorgen voor veiligheid en duidelijkheid.
In huis 13 en huis 14 is de begeleiding afgestemd op mensen met zeer ernstige beperkingen. Dat betekent : rust en veiligheid bieden, veel individuele aandacht, een aangepast tempo, zoeken naar zinvolle vormen van communicatie en stimulatie.

Priesterdelle

In de woonwijk met deze naam in Huldenberg verblijven bewoners in twee aangepaste woningen.

In deze groepen streven we naar een zo groot mogelijke zelfstandigheid op alle levensdomeinen: het samenleven in groep huishouden, mobiliteit, dagactiviteiten buitenshuis. De begeleiders steunen de bewoners om allerlei initiatieven te nemen en helpen het onderling overleg organiseren dat nodig is voor harmonisch samenleven.
De locatie laat toe om deel te nemen aan het leven van het dorp Huldenberg en daar kiezen we bewust voor. Bewoners gaan er (begeleid) werken, nemen deel aan vrijetijdsactiviteiten, doen er boodschappen, …