Hoe krijg je thuisbegeleiding?

Je neemt telefonisch contact op met het vlaamsoogpunt BLL in jouw regio of je vraagt iemand uit je omgeving om dat voor jou te doen.

Je legt aan de telefoon kort uit welke ondersteuning je wenst. De BLL-medewerker zal je contactgegevens noteren en een afspraak voorstellen.

Tijdens een eerste bezoek ( de intake ) zal de BLL-medewerker verder ingaan op je ondersteuningsvraag en ook schetsen wat via thuisbegeleiding kan gedaan worden.

Als je vraag beter op een andere manier beantwoord wordt, zal je daarvoor een voorstel krijgen.


En als thuisbegeleiding het goede antwoord is?

Na de intake wordt een begeleidingsovereenkomst afgesloten. In het ‘charter' dat je ontvangt en ondertekent, staan de rechten en de plichten vermeld, die de dienst en jij zelf hebben in het kader van de begeleiding.

Als de begeleiding langer dan zes maand duurt, maakt de begeleider samen met jou een begeleidingsplan op met doelen en werkwijzen. Dat plan wordt geregeld bijgesteld.