Aanbod voor volwassenen

wandeling in de zonnige velden met een begeleider

Centrum Ganspoel biedt zorg en ondersteuning aan 77 volwassenen met een visuele en meervoudige beperking. Dat gebeurt in het kader van FAM – dat is de afkorting voor Flexibel Aanbod Meerderjarigen en daarin onderscheiden we de modules wonen, dagbesteding en therapie/behandeling.

Mensen die slecht zien of blind zijn, in combinatie met verstandelijke en motorische beperkingen, hebben behoefte aan verschillende vormen van ondersteuning, die vaak intens moet zijn. Centrum Ganspoel heeft voor hen een hooggespecialiseerde vorm van zorg en begeleiding uitgebouwd.
Op de campus verblijven ongeveer 60 volwassenen in aangepaste woningen. Ze hebben hier ook hun therapieën en hun dagactiviteiten of ze gaan daarvoor naar buiten.
Er wonen 15 volwassenen met eigen zorgvragen in een duo-woning in het centrum van Huldenberg.

Sinds 2004 organiseren we in samenwerking met Blindenzorg Licht en Liefde mobiele/ambulante begeleiding (thuisbegeleiding) voor volwassenen met een visuele beperking.