Steunpunt ExpertiseNetwerken vzw (SEN)

Het SEN (Steunpunt Expertise Netwerken) wil de deskundigheid van professionelen en diensten bevorderen inzake preventie, diagnose en (be)handeling met betrekking tot het functioneren van de personen met een beperking.

De focus ligt daarbij op expertiseontwikkeling en -verspreiding.

Omwille van deze opdracht heeft het SEN er bewust voor gekozen om zich te organiseren als netwerkorganisatie. Dit netwerk bestaat uit tal van directies, experten, professionele hulpverleners en beleidsmensen op wie we steeds een beroep mogen doen bij specifieke kwesties, vanuit hun ervaring uit de dagelijkse praktijk of in allerhande werk- en overleggroepen.

Centrum Ganspoel maakt deel uit van het netwerk rond personen met een visuele beperking. Het Centrum is ondervoorzitter van de stuurgroep rond personen met een visuele beperking.

Meer informatie vind je op www.senvzw.be