Thematische samenwerkingsverbanden

Wij delen onze expertise over visuele beperkingen in het expertisenetwerk Over-Zien. Verder werken we zo veel mogelijk samen met het Steunpunt expertisenetwerken.

We nemen ook deel aan het overleg voor orthopedagogen (CORV) uit de instellingen voor personen met een visuele beperking (Koninklijk Instituut Spermalie, Koninklijk Instituut Woluwe, Centrum Ganspoel, Blindenzorg Licht en Liefde, De Markgrave). CORV is een platform voor uitwisseling van expertise, waar informatie uitgewisseld wordt over nieuwe ontwikkelingen en van waaruit ook initiatieven genomen kunnen worden op vlak van onderzoek, in samenwerking met hogescholen en universiteiten.