Regionale samenwerkingsverbanden

De vzw VAL (Voorzieningen uit het Arrondissement Leuven) overlegt maandelijks over beleidsontwikkelingen in de sector. Er wordt informatie uitgewisseld, thema’s besproken, standpunten voorbereid.
Centrum Ganspoel is lid van de raad van bestuur van de Werkgroep kinderen en jongeren en van de Werkgroep volwassenen met een matig tot ernstige mentale beperking.

Ook vanuit de dienst thuisbegeleiding nemen we deel aan extern overleg binnen de provincies Antwerpen, Brabant en Limburg.

Commissies Vlaams Welzijnsverbond

Centrum Ganspoel is lid van het Vlaams Welzijnsverbond en neemt deel aan verschillende commissies en/of comités.

School

Ook vanuit de school van Centrum Ganspoel nemen we deel aan het overleg met de scholengemeenschap en het Centrum voor Leerzorg, het centrum voor ondersteuning van alle scholen verbonden aan het CLB Leuven.